EEN LEERLING KAN PAS LEREN ALS HIJ ZICH GOED VOELT

We maken er als school werk van om elke leerling op de juiste plaats te krijgen met een doorgedreven onderwijsloopbaanbegeleiding. In de juiste klas, de juiste richting, de juiste school. Aangepast aan de noden, talenten en sterktes van ELKE leerling.

OPEN, DYNAMISCH, KRITISCH, CREATIEF en GEËNGAGEERD .

Onze leerlingen verdienen het om op te groeien en open te bloeien in een zorgzame en warme omgeving – met aandacht voor hun leeftijdsgebonden noden –, maar tevens een uitdagende omgeving waarin ze met BR IO hun latere leven kunnen voorbereiden en vorm geven.

OPEN
Elke leerkracht is een leerlingenbegeleider. Leerlingen kunnen bij alle leerkrachten terecht. Leerkrachten kunnen altijd de hulp van de leerlingenbegeleider inroepen. Leerlingen kunnen ook steeds terecht bij leerlingenbegeleider. De leerlingenbegeleider heeft een luisterend oor en probeert alle grote en kleine zorgen, samen met de leerlingen op te lossen.

 

DYNAMISCH
Er bestaan geen standaardprocedure bij het begeleiden en adviseren van leerlingen. Elk geval wordt bekeken met aandacht voor het individu en voor de situatie. Iedereen is anders, elke situatie is anders. We streven telkens naar een positieve uitkomst voor de leerling.

KRITISCH
De leerlingbegeleider stimuleert de leerlingen tot een kritische ingesteldheid. Naast ‘probleemoplosser’ neemt de leerlingbegeleider ook de taak op zich om leerlingen aan te sporen actief deel te nemen aan het schoolgebeuren, bijvoorbeeld door hen door te verwijzen naar de leerlingenraad. ‘Hoe wordt KAB nog beter’ is niet enkel een slogan, het is een ingesteldheid, die ook tijdens het begeleiden van leerlingen steeds aan bod komt.

CREATIEF
De leerlingenbegeleider kan ook een studiekeuzebegeleider zijn als een leerling dat wil. Elke leerling op zijn juiste plaats, vereist de nodige creativiteit en openheid, zowel voor de leerlingenbegeleider als voor de andere actoren: leerling, ouders, leerkrachten, …

GEËNGAGEERD
Leerlingen aansporen om mee vorm te geven aan schoolgebeuren én omgeving, is ook een deeltaak voor de leerlingbegeleiding. Zich thuis voelen op school start vaak met zich geëngageerd te tonen en open te staan voor de initiatieven om van de school een aangename leer-plek te maken.

LEERLINGENBEGELEIDING

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Contacteer Ons

Ons adres

Tel: 03 239 00 23

Email: secretariaat@kaberchem.be

Uitbreidingstraat 246

2600 BERCHEM