Evaluatie dient om onze leerlingen te ondersteunen om een leertraject, dat aansluit bij hun talenten en interesses, te doorlopen. Het KAB houdt tijdens deze evaluaties rekening met onze kernwaarden:

OPEN, DYNAMISCH, KRITISCH, CREATIEF en GEËNGAGEERD.

Evaluatie heeft volgende doelen: een begeleidend doel, waar we de sterke en zwakkere punten van het leerproces van de leerling opsporen; een bijsturend doel waar we remediëren, een beoordelend doel waar we bepalen of de leerling de vooropgestelde doelstellingen behaalde en ten slotte een oriënterend doel, waar we gebruik maken van de profielen van de studierichtingen om elke leerling op de ‘juiste’ plaats verder te laten stromen…

OPEN
Om onze leerlingen te evalueren gaan we informatie verzamelen over de leerprestaties van de leerlingen. Op basis van deze informatie wordt op geregelde tijdstippen door de leerkracht en de begeleidende klassenraad een oordeel over de leerling gevormd. Naar aanleiding van dit oordeel worden beslissingen genomen. Deze beslissingen worden gerapporteerd aan de ouders en aan de leerlingen. In onze school wordt evaluatie voornamelijk gebruikt om leerlingen te oriënteren, niet om leerlingen die tekorten behalen, weg te selecteren.

DYNAMISCH
Op KAB doen wij aan proces- en productevaluatie. De procesevaluatie van onze leerlingen wordt enerzijds gebruikt voor het begeleiden van de leerling, anderzijds voor het bijsturen van het onderwijsproces. Bij de productevaluatie gaan we na in welke mate de leerlingen de leerplandoelstellingen hebben bereikt.

KRITISCH
Analyse van de resultaten van de leerlingen leidt niet enkel tot oriëntatie van de leerlingen, maar ook tot bijsturen van het onderwijsproces en het didactisch handelen van de leerkracht.

CREATIEF
In elk vak komen verschillende vormen van evaluatie aan bod. Ook geïntegreerde werkperiodes, projecten, uitstappen, … worden geëvalueerd. Door verschillende vormen van evaluatie toe te passen, komen we tot een genuanceerd beeld van de leerlingen, zodat een correcte oriëntering mogelijk wordt.

GEËNGAGEERD
Niet enkel de interactie tussen de leerkracht en de leerling zorgt voor een gunstige oriëntering. Leerlingen worden ook aangespoord om elkaar te
helpen. Wanneer een leerlingen bepaalde onderdelen van de leerstof niet onder de knie krijgt met de hulp van de vakleerkracht, kunnen andere leerkrachten ingeschakeld worden. Qua algemene studiemethode kunnen de leerlingen en hun ouders steeds beroep doen op het volledige schoolteam: leerkrachten, leerlingbegeleiders, coach (eerste jaar), CLB en directie.

EVALUEREN

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Contacteer Ons

Ons adres

Tel: 03 239 00 23

Email: secretariaat@kaberchem.be

Uitbreidingstraat 246

2600 BERCHEM