KAB – OPENBLOEIEN IN EEN WARME BRIOSFEER

Het KAB wil kinderen en jongeren van nu hun talenten leren ontdekken en tot ontbolstering helpen brengen in een sfeerrijk klimaat en met oog voor alle noden en zorgen van zowel leerlingen, ouders als leerkrachten. Het KAB draagt daarom volgende kernwaarden uit:

 

OPEN, DYNAMISCH, KRITISCH, CREATIEF en GEËNGAGEE RD.

 

De kinderen van nu zijn immers de volwassenen van morgen en verdienen het om op te groeien en open te bloeien in een zorgzame en warme omgeving – met aandacht voor hun leeftijdsgebonden noden –, maar tevens een uitdagende omgeving waarin ze met BRIO hun latere leven kunnen voorbereiden en vorm geven.

OPEN
Het KAB is een thuis voor kinderen met een diverse achtergrond, mogelijkheden en persoonlijkheden. Een BRIOSFEER waar iedere leerling zich onderscheidt van de andere door zijn verschil in talenten, afkomst, gender, interesse, religie en zo veel meer. Wij zien het als onze taak om deze onuitputtelijke Bron van mogelijkheden aan te boren; we willen uitdrukkelijk een plaats zijn waar verschillen in denken en culturen elkaar ontmoeten. Vandaar dat we de open dialoog tussen alle spelers in het ‘schoolveld’ stimuleren: inspraak via oudervereniging, leerlingenraad en pedagogisch college geeft ons dagelijks bestuur mee vorm.

DYNAMISCH
De missie van onze Berchemse BR IO SFEER is het bieden van een Basis waarmee onze leerlingen gewapend zijn om in hun verdere leven de juiste keuzes en inschattingen te maken. Wij willen een school zijn op maat van iedere leerling, rekening houdend met ieders kwaliteiten, talenten en beperkingen en steeds vertrekkend vanuit de leefwereld van de leerlingen zelf. Voortdurende groei en ontwikkeling willen we bereiken door bij te werken waar nodig, te stimuleren en uit te dagen waar gewenst. Een uitgelezen aanbod van kennis, vaardigheden en attitudes leidt tot maximale ontplooiing. Op die manier beogen we actief en bewust burgerschap en succes in het voortgezet onderwijs.

KRITISCH
Onze school wil bovenal een uitdagende omgeving zijn die een persoonlijke, gefundeerde en Brede visie stimuleert. Leren begint bij reflectie over wat rondom ons gebeurt en onvermijdelijk in de school binnenkomt. Kritische zelfreflectie bij leerlingen en leerkrachten is dan ook een onontbeerlijk instrument bij het uittekenen van de weg die we zullen inslaan. In onze BRIOSFEER is er ruimte voor woord en wederwoord. We zijn trots op de kritische geest die onze leerlingen in staat stelt met meer zelfvertrouwen hun leven in te richten.

CREATIEF
Er Broeit iets in onze BRIOSFEER. Jongeren vandaag de dag groeien op in een complexe wereld met een veelheid aan informatie, culturen en zienswijzen. Via creatieve werkvormen, concreet gestalte gegeven in projecten, willen we onze leerlingen leren probleemoplossend denken en handelen. Zelfsturend en met de nadruk op samenwerking scherpen ze hun vermogen aan om kwaliteit te herkennen en te scheppen.

GEËNGAGEERD
We zien Bewust deelnemen aan het schoolleven als een stap naar volwassenheid. In het KAB stimuleren we participatie van onze leerlingen, ouders en alle teamleden. Wij doen meer dan lesgeven: wij zetten ons actief in voor de kwaliteitsvolle ontwikkeling van onze school. Een school die met een open blik op de buurt, stad en wereld haar leerlingen en leerkrachten tracht in te schakelen in projecten die een maatschappelijke meerwaarde kunnen betekenen. Op die manier trachten we de wereld van morgen mee vorm te
geven.

ALGEMEEN

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Contacteer Ons

Ons adres

Tel: 03 239 00 23

Email: secretariaat@kaberchem.be

Uitbreidingstraat 246

2600 BERCHEM