Deze studierichting bouwt verder op je kennis van Latijn uit de eerste graad. Je leest authentieke Latijnse teksten en onderzoekt de diepere betekenis ervan. Je krijgt vier lesuren per week Latijn, aangevuld met extra wiskunde of extra talen. Het aanbod in het wiskundige pakket richt zich erop je wiskundig inzicht te versterken. Binnen de extra talen staan er creatieve opdrachten en culturele uitingen op het programma om je vaardigheden verder in te oefenen.

Profiel

 • Je bent ruim voldoende geslaagd voor het vak Latijn op het einde van de eerste graad.

 • Je bent graag met taal en literatuur bezig.

 • Je bent bereid je analytisch vermogen te verscherpen.

 • Je hebt een interesse in menselijke culturen.

 • Je hebt een open geest.

 • Je bent bereid en in staat om grote hoeveelheden theoretische leerstof in te studeren.

 • Je wil inzicht verwerven in taalstructuren.

 • Je kan links leggen tussen geschiedenis en actualiteit.

 • Je kan kritisch omgaan met teksten en hebt oog voor de esthetiek van taal.

Naargelang je vaardigheden en interesses kies je voor extra talen of extra wiskunde.

Doorstroming

Als je resultaten voor Latijn voldoende zijn, kan je in de derde graad kiezen voor alle richtingen met Latijn. Mits een inhaalbeweging zijn ook de richtingen economie, humane wetenschappen, wetenschappen en TSO nog mogelijk. Na een succesvolle loopbaan Latijn in het middelbaar kan je alle opleidingen in het hoger onderwijs beginnen.

LATIJN

3de jaar + 4de jaar

Optie wiskunde

Optie talen

Godsdienst/N.C. zedenleer (EX)

Aardrijkskunde (EX)

Biologie (EX)

Chemie (EX)

Engels (EX)

Frans (EX)

Fysica (EX)

Geschiedenis (EX)

ICT (PE)

Lichamelijke Opvoeding (EX)

Nederlands (PE)

Wiskunde (EX)

Latijn (EX)

Maatschappij en Cultuur (EX)

PE=permanente evaluatie          EX= permanente evaluatie+examen

2

1

1

2

3

3

2

2

1

2

4

5

4

-

2

1

1

1

4

4

1

2

1

2

4

4

4

1

Economie is een mens- en gedragswetenschap waarbij kennis van de actualiteit en interesse in de drijfveren van de mens centraal staan. Wat economie bijzonder boeiend maakt is het raakvlak met de exacte wetenschappen door het gebruik van modellen, grafieken voor analyse en berekeningsmethodes. In het 1ste jaar wordt in het vakonderdeel handelseconomie een zeer brede waaier van onderwerpen aangeboden: behoeften, werken, handel drijven, eenvoudige aspecten van bedrijfsvoering, sparen, overheid, … In het 2de jaar wordt de aangeboden leerstof vrij abstract: inzicht in de werking van markten, werking en invloed van diverse overheden, inflatie, ... Boekhouden is een technisch vak waarbij wiskundig inzicht zeer belangrijk is. Een goede beheersing van de elementaire wiskunde is een noodzaak.

Profiel

 • Je bent in staat modellen aan te leren en blijvend te gebruiken.

 • Je kijkt met een open blik naar de evoluties in onze maatschappij zonder de geschiedenis uit het oog te verliezen.

 • Je hebt een analytische ingesteldheid. 

 • Je bent ondernemingsgezind én je bent communicatief ingesteld.

Naargelang je vaardigheden en interesses kies je voor extra talen of extra wiskunde.

Doorstroming

Als je de 2de graad economie hebt beëindigd, kan je al naargelang het behaalde attest, je capaciteiten en je interesse je leerloopbaan vervolgen op verschillende manieren. Je kan in de derde graad kiezen voor alle richtingen met economie. Mits een inhaalbeweging zijn ook de richtingen humane wetenschappen en wetenschappen mogelijk. Je kan verder gaan in het TSO (Handel, Boekhouden-informatica). Je kan ook kiezen voor een BSO-richting: kantoor.

Economie

3de jaar + 4de jaar

Optie wiskunde

Optie talen

Godsdienst/N.C. zedenleer (EX)

Aardrijkskunde (EX)

Biologie (EX)

Chemie (EX)

Engels (EX)

Frans (EX)

Fysica (EX)

Geschiedenis (EX)

ICT (PE)

Lichamelijke Opvoeding (EX)

Nederlands (PE)

Wiskunde (EX)

Economie (EX)

Maatschappij en Cultuur (EX)

PE=permanente evaluatie          EX= permanente evaluatie+examen

2

1

1

2

3

3

2

2

1

2

4

5

4

-

2

1

1

1

4

4

1

2

1

2

4

4

4

1

De richting wetenschappen in de tweede graad wordt gekenmerkt door een uitdieping van verschillende richtingspecifieke vakken binnen de wetenschappen: wiskunde, chemie, fysica en biologie, maar je krijgt nog steeds een basisvorming die alle algemene vakken uit het ASO omvat. De nodige talenkennis is dus zeker ook vereist. Typisch is het werken aan projecten tijdens zelfstandig werk en aardrijkskunde+. In de tweede graad evolueert dit van zeer leerkrachtgestuurd naar een meer zelfstandige houding om leerstof te verwerken. We doen dit steeds met de nodige links naar en ondersteuning van ICT.

Profiel

 • Je bent in de eerste graad ruim geslaagd voor wiskunde, natuurwetenschappen, techniek en aardrijkskunde.

 • Je bent in staat om abstract te denken.

 • Je hebt een interesse in wetenschappen en wiskunde.

 • Je hebt een groot analytisch vermogen.

 • Je kan zelfstandig nieuwe leerstof verwerken en bent bereid om dit uit te diepen.

 • Je neemt graag initiatief en onderzoekt graag. Je bent kritisch. Je werkt nauwgezet.

 • Je gaat methodisch en gestructureerd te werk.

Doorstroming

Een logische vervolgopleiding voor je in de derde graad van het ASO zijn alle richtingen met wiskunde of wetenschappen. Indien je bereid bent om een inhaalbeweging te doen kan je ook nog overstappen naar een richting humane wetenschappen of economie. In het TSO zijn er ook enkele zeer nauw aansluitende richtingen zoals industriële wetenschappen, techniek wetenschappen of sociaal technische wetenschappen. In het KSO heb je de optie architecturale vorming.

Wetenschappen

3de jaar + 4de jaar

Godsdienst/N.C. zedenleer (EX)

Aardrijkskunde (EX)

Biologie (EX)

Chemie (EX)

Engels (EX)

Frans (EX)

Fysica (EX)

Geschiedenis (EX)

ICT (PE)

Lichamelijke Opvoeding (EX)

Nederlands (PE)

Wiskunde (EX)

Zelfstandig Werk Wetenschappen (PE)

PE=permanente evaluatie          EX= permanente evaluatie+examen

2

2

2

2

3

3

2

2

1

2

4

5

2

Wil jij de maatschappij begrijpen? Ben je geïnteresseerd in mensen en de manier waarop ze samenleven? Dan is deze studierichting misschien iets voor jou… De leerlingen in de richting humane wetenschappen moeten in staat zijn een breed gamma theoretische en abstracte leerinhouden te verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een juridische, kunstwetenschappelijk, psychologisch en sociologisch referentiekader. Daarbij doen zij afstand van een intuïtieve en impulsieve benadering van de gebeurtenissen. Zij willen een objectiveerbaar en zo mogelijk wetenschappelijk onderbouwd standpunt innemen en kunnen dit ook verdedigen. De vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen doen ook een beroep op de verbale en sociale vaardigheden van de leerlingen.

Profiel

 • Ben je sociaal, actief, open en democratisch ingesteld?

 • Vraag je je soms waarom jij of iemand anders iets op een bepaalde manier doet en durf je daarover kritisch nadenken? 

 • Samenwerken met je klasgenoten en het verwerken van uitvoerige teksten schrikt je niet af.

 • Interesse in dingen leren en dingen doen : papers schrijven, samenwerken en het verwerken van theorie.

 • Je hebt een breed maatschappelijk interesseveld (actua, sociale thema's, geschiedenis).

 • Je kan analytisch en abstract denken. Daardoor vind je een vak als statistiek een uitdaging.

Naargelang je vaardigheden en interesses kan je voor een extra uur wiskunde kiezen.

Doorstroming

Uiteraard hopen wij dat je in de Humane Wetenschappen blijft! Wil je een andere richting in ASO, dat kan je eventueel naar economie-moderne talen, mits bijwerken! Op TSO-niveau is Sociaal Technische Wetenschappen een voor de hand liggende keuze.

Humane

wetenschappen

3de jaar + 4de jaar

Optie MaCu

Optie wiskunde

Godsdienst/N.C. zedenleer (EX)

Aardrijkskunde (EX)

Biologie (EX)

Chemie (EX)

Engels (EX)

Frans (EX)

Fysica (EX)

Geschiedenis (EX)

ICT (PE)

Lichamelijke Opvoeding (EX)

Nederlands (PE)

Wiskunde (EX)

Cultuurwetenschappen (EX)

Gedragswetenschappen (EX)

Maatschappij en Cultuur (EX)

Media (PE)

Socio-Economische Initiatie (EX)

PE=permanente evaluatie          EX= permanente evaluatie+examen

2

1

1

1

3

3

1

2

1

2

4

4

2

2

1

1

1

2

1

1

1

3

3

1

2

1

2

4

5

2

2

-

1

1

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon

Contacteer Ons

Ons adres

Tel: 03 239 00 23

Email: secretariaat@kaberchem.be

Uitbreidingstraat 246

2600 BERCHEM