• De waarden van de school mee helpen waarmaken en uitdragen.
  DYNAMISCH SFEERVOL GEENGAGEERD KRITISCH CREATIEF OPEN

 • Het contact tussen ouders onderling en tussen ouders en schoolteam bevorderen via ontmoetingsmomenten (bv. ouderbar bij oudercontact).

 • Met het schoolteam van gedachten wisselen over praktische en pedagogische aspecten van het schoolgebeuren (ongeveer viermaal per jaar vergadering).

 • Het schoolteam helpen bij de organisatie van bv. oudercontacten, KAB on Stage, galabal zesdejaars …

 • Verzuchtingen, wensen, dromen, vragen, schouderklopjes … van ouders doorgeven aan het schoolteam en/of de schoolraad.

 • Initiatieven van de leerlingenraad ondersteunen.

 • Bepaalde ‘extra’s’ mee financieren (bv. galabal zesdejaars).

Je e-mailadres mailen naar oudervereniging@kaberchem.be zodat we je de uitnodigingen en verslagen van onze vergaderingen kunnen sturen en/of aan je mouw kunnen trekken als we op zoek zijn naar helpende handen.

 • Eens naar een vergadering van de oudervereniging komen. 

 • Mee de ouderbar bemannen/vrouwen op infoavonden en oudercontacten.

Heb je vragen of suggesties? Heb je zin om mee te werken?
Stuur dan een mail naar oudervereniging@kaberchem.be

OUDER

VEreNIGING

Wat kan jij doen bij en voor de oudervereniging?

Wat doet de oudervereniging van het KAB?

De leerlingenraad van KAB bestaat uit gemotiveerde leerlingen van de school. In elke klas worden één of twee leerlingen gekozen door hun medeleerlingen, vrijwillig opgeven kan ook.

Elke maand worden deze leerlingen bijeen geroepen en worden ideeën rond alles wat de leerlingen aanbelangt besproken.  

Deze raad wordt geleid door een voorzitter uit de derde graad.

De leerlingenraad functioneert zelfstandig, wel kunnen we rekenen op de ondersteuning van een aantal leerkrachten.

Communicatie met directie, leerkrachten en oudervereniging verloopt zeer vlot.

Enkele verwezenlijkingen/taken:

 • leerlingenhuis tussen de middag ter beschikking voor de leerlingen (vanaf het derde jaar)

 • heropening schoolbibliotheek

 • organisatie carnaval op school

 • hulp bij infomomenten

 • 2 leden van de leerlingenraad zetelen ook in de schoolraad.

LEERLINGENRAAD

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon

Contacteer Ons

Ons adres

Tel: 03 239 00 23

Email: secretariaat@kaberchem.be

Uitbreidingstraat 246

2600 BERCHEM