OLB

Onderwijsloopbaanbegeleiding of kortweg OLB staat voor alle initiatieven die op school worden genomen om kinderen te begeleiden bij hun schoolloopbaan. Dit kan gaan van initiatieven op niveau van de klas of vak (remediëringslessen) tot individuele begeleiding inzake studiekeuze. Hieronder vindt u meer informatie over de acties die op school worden ondernomen om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij het vinden van een juiste studiekeuze. De graadovergangen worden hier specifiek onder de loep genomen.


De zorgcoördinatoren en OLB-verantwoordelijke staan steeds klaar voor vragen in verband met studiekeuze. Dit kan op vraag van de ouder of de leerling zelf. Het simpelweg sturen van een bericht naar iemand van de zorg zal resulteren in een gesprek.

Sinds enkele jaren organiseert de school bij de keuze voor Moderne wetenschappen in de eerste graad modules. Deze modules moeten een beeld geven van de talenten van het kind. Er is bewust gekozen voor modules die technische vaardigheden of artistieke talenten blootleggen, om inzicht te krijgen over een mogelijke overstap naar het TSO of KSO. Daarnaast zijn er modules die een beeld geven van de richtingen wetenschappen, economie of humane wetenschappen in het derde jaar.


Het tweede jaar geniet daarnaast jaarlijks van één of meerdere dagen in teken van hun studiekeuze. Voor de Latinisten, die geen modules hebben gevolgd worden er enkele workshops ingericht (economie, humane wetenschappen) om hen een beeld te geven van deze richtingen.

Alle leerlingen krijgen ook uitleg over de algemene structuur van de tweede graad (zowel binnen als buiten de school). Ze vullen ook steeds de “I-prefer junior”-test in. Deze geeft een beeld van de interesses van de jongere. Daarnaast wordt er ook steeds een “Speed-date”- moment georganiseerd met de leerlingen uit het vierde jaar. Net omdat deze leerlingen voor een nieuwe studiekeuze staan, kunnen zij reflecteren over de keuze en het verloop van hun tweede graad en hierover informatie verschaffen aan de tweedejaars.
 

Uiteraard vindt er ook nog een infoavond plaats voor de ouders om zich mee te informeren.

Tweede jaar

Gezien de grote waaier aan richtingen zich voornamelijk bevindt in het tweede jaar, worden er voor de overgang naar de derde graad minder acties voorzien. De leerlingen zitten al in een bepaalde richting en zullen in de meeste gevallen in deze richting verder gaan.
 

De klassenraad formuleert aan het einde van het vierde jaar ook steeds een advies dat aansluit bij interesse en waarvan zij denken dat de slaagkansen voor de betrokken leerling haalbaar zijn.

 

Er is ook voor deze leerlingen en ouders jaarlijks een infoavond die informatie verschaft over de richtingen in de derde graad en de keuzevakken die ze daar kunnen volgen. Deze keuzevakken kunnen ook in teken staan van de studiekeuze in het hoger onderwijs.

Vierde

jaar

De zesdejaars staan zo mogelijk voor de moeilijkste keuze uit hun loopbaan. Onze school bereid leerlingen voor op hogere studies (Universiteit of hogeschool), maar de keuzemogelijkheden zijn hier
legio.

 

De leerlingen krijgen reeds in het eerste semester een lezing over de structuur van het hoger onderwijs. Naast deze belangrijke informatie wordt er ook bewust zo vroeg een zaadje gepland bij de leerlingen dat hun keuzeproces op gang brengt.
 

In het tweede semester volgen er tal van initiatieven om dit keuzeproces te versterken; De leerlingen bezoeken uiteraard de    SID-IN- beurs. Hier staan alle universiteiten en hogescholen met een infostand over alle mogelijke richtingen. Vervolgens krijgen ze de mogelijkheid om in te schrijven voor een beroepenavond. Hier kunnen ze spreken met mensen die bepaalde beroepen uitoefenen om te weten te komen wat de job inhoudt en welke studies ze hiervoor hebben aangevat. De school neemt ook deel aan openlesdagen, waar de leerlingen de mogelijkheid krijgen om les te volgen in een richting die hen interesseert.


Alle leerlingen vullen ook de Columbus-toets in. Deze toets werd net ontwikkeld door en samenwerking van verschillende universiteiten en verzamelt informatie over de motivatie, interesse en cognitieve capaciteiten van de leerling. Hierdoor formuleert de test advies over studiekeuze.


Daarnaast worden alle leerlingen uitgenodigd voor een individueel gesprek over hun studiekeuze naar het hoger onderwijs toe. De OLB-verantwoordelijke begeleidt dit gesprek en zoekt mee naar
oplossingen en mogelijkheden in functie van hun studiekeuze.

ZESDE

JAAR

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Contacteer Ons

Ons adres

Tel: 03 239 00 23

Email: secretariaat@kaberchem.be

Uitbreidingstraat 246

2600 BERCHEM