In het vak algemene economie wordt ingezoomd op de werking van markten vanuit het gedrag van consumenten, producenten en overheid die zeer abstract geanalyseerd worden met behulp van klassieke modellen. Het onderdeel bedrijfsbeleid is een studie van de onderneming als een zelfstandige entiteit en de leerlingen maken kennis met verschillende beleidsdomeinen en aandacht voor wetenschappelijke bestuurs- en analysetechnieken. Er is ook de keuze tussen 3u en 5u wiskunde.

Profiel

 • Je wil en kan op een bedachtzame manier reflecteren over maatschappelijke gebeurtenissen en volgt de grote lijnen van de actualiteit in het algemeen en zeker over het vakgebied.

 • Je hebt inzicht in de werking van maatschappelijke instellingen en economische dynamieken

 • Je kan zelf informatie opzoeken en media kritisch raadplegen: je kan nagaan welke bronnen objectief en relevant zijn en kan deze in een context zetten

 • Je kan vlot communiceren voor een groep

 • Je valt soepel terug op algemene technieken en formules

 • Je hebt een brede interesse in andere talen.

Doorstroming

Verder studeren tot master (bvb sociaal-economische wetenschappen, rechten) of professionele bachelor (bvb verzekeringen, KMO management) behoort tot de mogelijkheden.

Economie- 

moderne talen

5de jaar + 6de jaar

Godsdienst/N.C. zedenleer (EX)

Aardrijkskunde (EX)

Engels (EX)

Frans (EX)

Natuurwetenschappen (EX)

Geschiedenis (EX)

Lichamelijke Opvoeding (EX)

Nederlands (EX)

Wiskunde (EX)

Duits (PE)

Economie (EX) 

Maatschappij en Cultuur (EX)

Keuzevakken

2

1

3

4

2

2

2

4

3

2

4

1

 

21

We bieden een aantal uren die de leerlingen zelf mogen bepalen en die nauw aansluiten bij hun interesses of vervolgstudie. Keuze uit: 

 • Spaans (EX)

 • Filosofie (EX)

 • Kunstgeschiedenis (EX)

 • Bedrijfsbeheer (EX)

 • Statistiek  (PE)+ Media  (PE)

 • Optie wiskunde: 5u i.p.v. 3u  (EX)

PE=permanente evaluatie          EX= permanente evaluatie+examen

In het vak algemene economie wordt ingezoomd op de werking van markten vanuit het gedrag van consumenten, producenten en overheid die zeer abstract geanalyseerd worden met behulp van klassieke modellen. Het onderdeel bedrijfsbeleid is een studie van de onderneming als een zelfstandige entiteit en de leerlingen maken kennis met verschillende beleidsdomeinen en aandacht voor wetenschappelijke bestuurs- en analysetechnieken. In bedrijfseconomie neemt het onderdeel recht een belangrijk deel van de cursus in: fiscaal recht, arbeidsrecht, vennootschapsrecht, personen- en zakenrecht, handelsrecht. Er is ook aandacht voor bedrijfseconomische technieken zoals rendabiliteitsberekening, analyse van aandelen, lineaire programmatie, …

Profiel

 • Je wil en kan op een bedachtzame manier reflecteren over maatschappelijke gebeurtenissen en volgt de grote lijnen van de actualiteit in het algemeen en zeker over het vakgebied.

 • Je hebt inzicht in de werking van maatschappelijke instellingen en economische dynamieken.

 • Je kan zelf informatie opzoeken en media kritisch raadplegen: je kan nagaan welke bronnen objectief en relevant zijn en kan deze in een context zetten.

 • Je kan vlot communiceren voor een groep.

 • Je valt soepel terug op algemene technieken en formules.

 • Je hebt interesse in de exacte benadering van economie.

 • Je hebt een groot analytisch vermogen.

 • Je hanteert grafische modellen met soepelheid.

Doorstroming

Verder studeren tot master (bvb TEW, handelsingenieur) of professionele bachelor (bvb accountancy, marketing) behoort tot de mogelijkheden. Bovendien stelt je kennis van bedrijfsbeheer je in staat in eigen zaak te beginnen.

Economie- 

wiskunde

5de jaar + 6de jaar

Godsdienst/N.C. zedenleer (EX)

Aardrijkskunde (EX)

Biologie (EX)

Chemie (EX)

Engels (EX)

Frans (EX)

Fysica (EX)

Geschiedenis (EX)

Lichamelijke Opvoeding (EX)

Nederlands (EX)

Wiskunde (EX)

Economie (EX)

Keuzevakken

2

1

1

1

2

3

1

2

2

4

7

4

 

21

We bieden een aantal uren die de leerlingen zelf mogen bepalen en die nauw aansluiten bij hun interesses of vervolgstudie. Keuze uit: 

 • Spaans (EX)

 • Filosofie (EX)

 • Kunstgeschiedenis (EX)

 • Bedrijfsbeheer (EX)

 • Statistiek (PE) + Media (PE)

 • ZW Wetenschappen (PE)

PE=permanente evaluatie          EX= permanente evaluatie+examen

Tijdens de vier lesuren Latijn per week maak je kennis met een breed gamma aan literaire genres zoals liefdespoëzie, toneel, juridische teksten, pleidooien, enz. Je bestudeert uiteenlopende cultuur-historische onderwerpen, o.a. Romeins recht, seksualiteit, propaganda en filosofie. Je ontleedt de Latijnse teksten grammaticaal en inhoudelijk. Dit pakket is aangevuld met vreemde talen. Je verdiept je in de taalsystemen en de verschillende soorten taal. Je besteedt aandacht aan literatuurgeschiedenis en verwerkt zelfstandig informatiebronnen. Je schrijft teksten met oog voor logische opbouw.

Profiel

 • Je bent ruim voldoende geslaagd voor het vak Latijn op het einde van de tweede graad.

 • Je hebt de tweede graad afgerond met ruime voldoendes op Frans, Engels en Nederlands.

 • Je bent graag met taal en literatuur bezig.

 • Je ziet taal als een studiegebied.

 • Je hebt een interesse in menselijke culturen en geschiedenis.

 • Je hebt een open geest en bent maatschappijkritisch.

 • Je bent communicatief.

 • Je bent expressief.

 • Je kan verbanden leggen tussen geschiedenis en actualiteit.

 • Je kan in dialoog treden.

 • Je hebt oog voor de esthetiek van taal.

 • Je bent bereid presentaties te brengen. Je kan samenwerken.

Doorstroming

Je verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Logischerwijs kies je voor een studierichting met een taalkundig karakter, geschiedenis, menswetenschappelijke richtingen... Zowel professionele als academische bachelors zijn haalbaar. Als je overweegt verder te studeren in een zuiver wiskundig-wetenschappelijke opleiding, denk je best twee keer na.

Latijn-

moderne talen

Tijdens de vier lesuren Latijn per week maak je kennis met een breed gamma aan literaire genres zoals liefdespoëzie, toneel, juridische teksten, pleidooien, enz. Je bestudeert uiteenlopende cultuur-historische onderwerpen, o.a. Romeins recht, seksualiteit, propaganda en filosofie. Je ontleedt de Latijnse teksten grammaticaal en inhoudelijk. Dit pakket is aangevuld met extra wetenschappen. De wiskunde in deze studierichting wordt benaderd als een instrument voor de exacte wetenschappen.

Profiel

 • Je bent ruim voldoende geslaagd voor het vak Latijn op het einde van de tweede graad.

 • Je hebt de tweede graad afgerond met ruime voldoendes op je wetenschappen.

 • Je bent graag met taal en literatuur bezig.

 • Je ziet taal als een studiegebied.

 • Je hebt een interesse in menselijke culturen en geschiedenis.

 • Je hebt een open geest en bent maatschappijkritisch.

 • Je kan verbanden leggen tussen geschiedenis, actualiteit en je eigen leefwereld.

 • Je hebt oog voor de esthetiek van taal.

 • Je hanteert een wetenschappelijk denkproces.

 • Je bent vaardig in experimenten.

 • Je gaat kritisch om met informatie.

 • Je hebt een ruime interesse in je vakgebied (Je bent bereid vakliteratuur te lezen).

Doorstroming

Deze richting bereidt je op een toepassingsgerichte manier voor op verdere studies in wetenschappelijke richting. De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen. Logische vervolgopleidingen zijn onder meer biomedische, biologische, farmaceutische en bewegingswetenschappen, tandheelkunde, geneeskunde.

Latijn-

wetenschappen

5de jaar + 6de jaar

Godsdienst/N.C. zedenleer (EX)

Aardrijkskunde (EX)

Biologie (EX)

Chemie (EX)

Engels (EX)

Frans (EX)

Fysica (EX)

Geschiedenis (EX)

Lichamelijke Opvoeding (EX)

Nederlands (EX)

Wiskunde (EX)

Latijn (EX)

Keuzevakken

2

2

2

2

2

3

2

2

2

4

5

41

In deze studierichting bevat  het pakket reeds 32u. De leerlingen mogen indien ze wensen ook een keuzevak kiezen.

Ze volgen dan 33u of 34u les. Keuze uit: 

 • Spaans (2u) (EX)

 • ZW Wetenschappen (2u) (PE)

 • Filosofie (2u) (EX)

 • Kunstgeschiedenis (2u) (EX)

 • Statistiek (1u) (PEen/of Media (1u) (PE)

PE=permanente evaluatie          EX= permanente evaluatie+examen

5de jaar + 6de jaar

Godsdienst/N.C. zedenleer (EX)

Aardrijkskunde (EX)

Engels (EX)

Frans (EX)

Natuurwetenschappen (EX)

Geschiedenis (EX)

Lichamelijke Opvoeding (EX)

Nederlands (EX)

Wiskunde (EX)

Duits (PE)

Latijn (EX)

Maatschappij en Cultuur (EX)

Keuzevakken

2

1

3

4

2

2

2

4

3

2

4

1

21

We bieden een aantal uren die de leerlingen zelf mogen bepalen en die nauw aansluiten bij hun interesses of vervolgstudie. Keuze uit: 

 • Spaans (EX)

 • Filosofie (EX)

 • Kunstgeschiedenis (EX)

 • Statistiek  (PE+ Media (PE)

 • Optie wiskunde: 5u i.p.v. 3u (EX)

PE=permanente evaluatie          EX= permanente evaluatie+examen

Je krijgt vier lesuren per week Latijn en zeven lesuren wiskunde. Hier wordt de wiskunde benaderd als een filosofie en niet enkel als een instrument voor de exacte wetenschappen. Tijdens de lessen Latijn maak je kennis met een breed gamma aan literaire genres zoals liefdespoëzie, toneel, juridische teksten, pleidooien, enz. Je bestudeert uiteenlopende cultuur-historische onderwerpen, o.a. Romeins recht, seksualiteit, propaganda en filosofie. Je ontleedt de Latijnse teksten grammaticaal en inhoudelijk.

Profiel

 • Je bent ruim voldoende geslaagd voor het vak Latijn op het einde van de tweede graad.

 • Je hebt de tweede graad afgerond met een ruime voldoende voor wiskunde.

 • Je bent graag met taal en literatuur bezig.

 • Je ziet taal als een studiegebied. Je hebt een interesse in menselijke culturen en geschiedenis.

 • Je hebt een open geest en bent maatschappijkritisch.

 • Je kan verbanden leggen tussen geschiedenis en actualiteit.

 • Je hebt oog voor de esthetiek van taal.

 • Je bent in staat om leerstof zelfstandig te verwerken.

 • Je kan erg abstract denken.

 • Je hebt een groot analytisch vermogen.

 • Je kan goed probleemoplossend denken.

Doorstroming

Deze richting bereidt je op een theoretische manier voor op verdere studies in wetenschappelijke richting. De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen. Logische vervolgopleidingen zijn onder meer ingenieursstudies, architectuur, geneeskunde, maar ook Latijn ligt binnen je mogelijkheden.

Latijn-

wiskunde 

5de jaar + 6de jaar

Godsdienst/N.C. zedenleer (EX)

Aardrijkskunde (EX)

Biologie (EX)

Chemie (EX)

Engels (EX)

Frans (EX)

Fysica (EX)

Geschiedenis (EX)

Lichamelijke Opvoeding (EX)

Nederlands (EX)

Wiskunde (EX)

Latijn (EX)

Keuzevakken

2

1

1

1

2

3

1

2

2

4

7

4

21

We bieden een aantal uren die de leerlingen zelf mogen bepalen en die nauw aansluiten bij hun interesses of vervolgstudie. Keuze uit: 

 • Spaans (EX)

 • Filosofie (EX)

 • Kunstgeschiedenis (EX)

 • Statistiek (PE) + Media (PE)

 • ZW Wetenschappen (PE)

PE=permanente evaluatie          EX= permanente evaluatie+examen

Wil jij de mens en de maatschappij begrijpen ? Ben je geïnteresseerd in mensen en de manier waarop ze samenleven? Enkele specifieke vakken :

Gedragswetenschappen: aan de hand van 7 thema's gaan wij dieper in op onderwerpen uit de psychologie (verband tussen denken en doen), sociologie (studie van groepen), recht, enz. Dit vak benadert deze thema's vooral vanuit micro-perspectief (het niveau van het individu, het gezin en de vriendengroep). Zo gaan we bijvoorbeeld in het derde jaar naast de lichamelijke ontwikkeling van de mens, de psychologische ontwikkeling van baby tot senior bestuderen.

Cultuurwetenschappen: met dezelfde thema's maken de leerlingen kennis met sociologie, geschiedenis, recht, filosofie, politiek, kunst, communicatiewetenschappen. Deze keer benaderen we deze thema's op macroniveau (de ruimere omgeving tot en met de hele maatschappij).

Media: we onderzoeken hoe verschillende media inzetbaar zijn. We onderzoeken beeldtaal in fotografie en film, maken informatie visueel aantrekkelijk en passen het gebruik van deze media toe. 

Profiel

 • Samenwerken met je klasgenoten en het verwerken van uitvoerige teksten schrikt je niet af.

 • Interesse in dingen leren en dingen doen : papers schrijven, samenwerken en het verwerken van theorie.

 • Breed maatschappelijk interesseveld (actua, sociale thema's, geschiedenis).

 • Je kan analytisch en abstract denken.

 • Van zij-instromers in de derde graad verwachten we dat ze hun brede maatschappelijke interesse aantonen door op eigen kracht een inhaalbeweging te maken.

Naargelang je vaardigheden en interesses kan je voor een optie wiskunde kiezen.​

Doorstroming

Humane wetenschappen is een ASO-studierichting met een uitgesproken doorstromingskarakter naar opleidingen waar mens en samenleving centraal staan.

humane 

wetenschappen

5de jaar

Godsdienst/N.C. zedenleer (EX)

Aardrijkskunde (EX)

Engels (EX)

Frans (EX)

Geschiedenis (EX)

Lichamelijke Opvoeding (EX)

Natuurwetenschappen  (EX)

Nederlands (EX)

Wiskunde (EX) 

Cultuurwetenschappen (EX)

Filosofie (EX)

Gedragswetenschappen (EX)

Keuzevakken

2

1

2

3

2

2

2

4

3

3

2

4

 

212

2

1

2

3

2

2

2

4

3

4

2

3

 

212

We bieden een aantal uren die de leerlingen zelf mogen bepalen en die nauw aansluiten bij hun interesses of vervolgstudie. Keuze uit: 

 • Spaans (EX)

 • Kunstgeschiedenis (EX)

 • Statistiek  (PE)+ Media (PE)

 • Optie wiskunde: 5u i.p.v. 3u (EX)

PE=permanente evaluatie          EX= permanente evaluatie+examen

6de jaar

Deze studierichting biedt je de mogelijkheid om de wetmatigheden van de natuur te doorgronden. Via talrijke proeven in de diverse disciplines ervaar je de praktische kanten van een onderzoek. Wiskunde wordt benaderd als een instrument voor de exacte wetenschappen. Dit pakket is aangevuld met vreemde talen. Je verdiept je in de taalsystemen en de verschillende soorten taal. Je besteedt aandacht aan literatuurgeschiedenis en verwerkt zelfstandig informatiebronnen. Je schrijft teksten met oog voor logische opbouw.

Profiel

 • Je bent ruim voldoende geslaagd voor de vakken wiskunde, chemie, biologie, fysica en aardrijkskunde op het einde van de tweede graad.

 • Je hebt de tweede graad afgerond met ruime voldoendes op Frans, Engels en Nederlands.

 • Je bent graag met taal en literatuur bezig.

 • Je ziet taal als een studiegebied.

 • Je bent communicatief. Je bent expressief.

 • Je hebt oog voor de esthetiek van taal.

 • Je bent bereid presentaties te brengen.

 • Je kan samenwerken.

 • Je houdt ervan iets te ontrafelen en te doorgronden.

 • Je hanteert een wetenschappelijk denkproces.

 • Je bent vaardig in experimenten.

 • Je gaat kritisch om met informatie.

 • Je gaat methodisch en gestructureerd te werk.

Doorstroming

Je verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Logischerwijs kies je voor een studierichting met een taalkundig karakter, maar ook verdere studies in wetenschappelijke richting, zowel toegepaste als exacte wetenschappen komen in aanmerking.

Moderne talen-

wetenschappen

5de jaar + 6de jaar

Godsdienst/N.C. zedenleer (EX)

Aardrijkskunde (EX)

Biologie (EX)

Chemie (EX)

Engels (EX)

Frans (EX)

Fysica (EX)

Geschiedenis (EX)

Lichamelijke Opvoeding (EX)

Nederlands (EX)

Wiskunde (EX)

Duits (PE)

Keuzevakken

2

2

2

2

3

4

2

2

2

4

5

2

In deze studierichting bevat het pakket reeds 32u. De leerlingen mogen, indien ze wensen, ook een keuzevak kiezen.

Ze volgen dan 33u of 34u les. Keuze uit: 

 • Spaans (2u) (EX)

 • ZW Wetenschappen (2u)  (PE)

 • Filosofie (2u) (EX)

 • Kunstgeschiedenis (2u) (EX)

 • Statistiek (1u)  (PEen/of Media (1u) (PE)

PE=permanente evaluatie          EX= permanente evaluatie+examen

Een keuze voor de studierichting wetenschappen-wiskunde biedt je de mogelijkheid om de wetmatigheden van de natuur te doorgronden. Via talrijke proeven in de diverse disciplines ervaar je de praktische kanten van een onderzoek. Je krijgt zeven lesuren wiskunde. Hier wordt de wiskunde benaderd als een filosofie en niet enkel als een instrument voor de exacte wetenschappen.

Profiel

 • Je bent ruim voldoende geslaagd voor de vakken wiskunde, chemie, biologie, fysica en aardrijkskunde op het einde van de tweede graad.

 • Je houdt ervan iets te ontrafelen en te doorgronden. Je hebt een interesse in wetenschappen en wiskunde.

 • Je neemt graag initiatief en je onderzoekt graag.

 • Je bent kritisch.

 • Je werkt nauwgezet.

 • Je gaat methodisch en gestructureerd te werk.

 • Je bent in staat om grote hoeveelheden leerstof zelfstandig te verwerken.

 • Je kan erg abstract denken.

 • Je hebt een groot analytisch vermogen.

 • Je kan goed probleemoplossend denken.

Doorstroming

Deze richting bereidt je voor op verdere studies in wetenschappelijke richting. Logische vervolgopleidingen zijn toegepaste, exacte en gezondheidswetenschappen.

wetenschappen-

wiskunde

5de jaar + 6de jaar

Godsdienst/N.C. zedenleer (EX)

Aardrijkskunde (EX)

Biologie (EX)

Chemie (EX)

Engels (EX)

Frans (EX)

Fysica (EX)

Geschiedenis (EX)

Lichamelijke Opvoeding (EX)

Nederlands (EX)

Wiskunde (EX)

Keuzevakken

2

2

2

2

2

3

2

2

2

4

7

2

We bieden een aantal uren die de leerlingen zelf mogen bepalen en die nauw aansluiten bij hun interesses of vervolgstudie. Keuze uit: 

 • Spaans  (EX)

 • Filosofie (EX)

 • ZW Wetenschappen (PE)

 • Kunstgeschiedenis (EX)

 • Statistiek (PE) + Media (PE)

PE=permanente evaluatie          EX= permanente evaluatie+examen

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon

Contacteer Ons

Ons adres

Tel: 03 239 00 23

Email: secretariaat@kaberchem.be

Uitbreidingstraat 246

2600 BERCHEM